ORGANIZOWANY PRZEZ AGNIESZKA RYBAK

Warunki uczestnictwa:

W kursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.
Uczestnik kursu nie musi mieć żadnego doświadczenia związanego z masażem.
Warsztaty dla zaawansowanych skierowane są do osób, które ukończyły kurs podstawowy.
Liczba miejsc jest ograniczona i różni się w zależności od lokalizacji
Uczestnik zobowiązuje się do nie picia alkoholu oraz nie przyjmowania środków odurzających/zmieniających świadomość podczas trwania kursu/warsztatu.
Uczestnik kursu zobowiązuje się przestrzegać zasad wzajemnego szacunu.
Uczestnik kursu zobowiązuje się dbać o przestrzeń i sprzęty, w której odbywa się kurs.
Uczestnik kursu odpowiedzialny jest za własne zdrowie psycho-fizyczne. Jeśli istnieje cokolwiek co ma znaczenie dla zdrowia uczestnika – należy to zgłosić zapisując się na kurs.
Dyplom ukończenia kursu masażu uczestnik otrzymuje po ukończeniu całego kursu, a także po każdym module dla zaawansowanych.
Wysłanie formularza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Warunki rozliczenia:

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie formularza jest wpłata zadatku określonego w formularzu na nr konta podany w formularzu lub wpłata poprzez sklep na stronie www.agarybak.com.Rezerwacja miejsca następuje po zarejestrowaniu wpłaty zadatku. Liczy się kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
Pozostała część kwoty za kurs płatna jest gotówką w dniu rozpoczęcia kursu. Lub  przelewem  lub poprzez SKLEP www.agarybak.com  przed jego rozpoczęciem.
Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek można przenieść na poczet innej edycji kursu, która będzie miała miejsce w przeciągu  roku. W przypadku odwołania udziału na mniej niż 40 dni przed kursem, zadatek nie jest zwracany i nie można go przenieść na poczet innej edycji.
Opłata za kurs i pobyt nie podlega zmianie w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń i zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych przez Uczestników pieniędzy, które wpłynęły od nich na konto Organizatora. W tym przypadku Organizator nie pokrywa innych kosztów poniesionych przez Uczestników.

Dane osobowe:

Zapisując się na kurs/warsztat przekazujesz dobrowolnie swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych dotyczących wydarzenia. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Zgodnie z polityką prywatności i tu link: https://www.agarybak.com/polityka-prywatnosci/