PRZYSTAŃ ALOHA – Kurs Online

PRZYSTAŃ ALOHA – Kurs Online

Moduł I: Spotkaj siebie - praktyka obecności w ciele Każdy z nas potrzebuje swojej bezpiecznej przystani. Zarówno tej, która daje nam zewnętrzne poczucie bezpieczeństwa jak i tej, która daje nam poczucie stabilności od środka. Kiedy zewnętrzne okoliczności zostają zachwiane, wewnętrzne wsparcie pomaga utrzymać nam dobry kontakt ze sobą i tym